Cloud Zoom small image

Văn Phòng Trưng Bày Sản Phẩm Minh Long

  • Dự án : Văn Phòng Trưng Bày Sản Phẩm Minh Long
  • Địa chỉ : 17 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3, TP.HCM
  • Quy mô : 3 tầng hầm + 17 tầng lầu
  • Diện tích xây dựng : 7.000 m2
  • Giá trị nhận thầu: 12,3 tỷ đồng
  • Chủ đầu tư : Công ty TNHH Minh Đạt
  • Phạm vi công việc : BTCT + Hoàn thiện

Công trình xây dựng khác

Back Top
facebook-hide
x
HỖ TRỢ khách hàng«
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Skype