Cloud Zoom small image

Thế giới Du lịch Văn hóa Lịch sử Đại Nam

  • Dự án : Thế giới Du lịch Văn hóa Lịch sử Đại Nam
  • Địa chỉ : Bình Dương
  • Chủ đầu tư : Công ty CP Đại Nam
  • Phạm vi công việc : BTCT + Hoàn thiện
  • Giá trị nhận thầu: 3,2 tỷ đồng

Công trình xây dựng khác

Back Top
facebook-hide
x
HỖ TRỢ khách hàng«
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Skype