Cloud Zoom small image

TF VIỆT NAM

  • Dự án : TF Việt Nam
  • Địa chỉ : Tân Tuận, Q.7, TP.HCM
  • Quy mô : 3 tầng
  • Diện tích xây dựng : 14.000m2
  • Giá trị nhận thầu: 3,5 tỷ đồng
  • Chủ đầu tư : Pepper Fuchs Viet Nam
  • Phạm vi công việc: BTCT+ Hoàn thiện

Công trình xây dựng khác

Back Top
facebook-hide
x
HỖ TRỢ khách hàng«
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Skype