Cloud Zoom small image

Ký Túc Xá ĐH Quốc Gia TP.HCM

  • Dự án : Ký Túc Xá ĐH Quốc Gia TP.HCM
  • Địa chỉ : Huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương
  • Quy mô : 1 tầng hầm + 16 tầng lầu
  • Diện tích xây dựng : 20.000 m2
  • Giá trị nhận thầu: 30 tỷ đồng
  • Chủ đầu tư : ĐH Quốc Gia TP.HCM.
  • Phạm vi công việc : BTCT +Móng hầm

Công trình xây dựng khác

Back Top
facebook-hide
x
HỖ TRỢ khách hàng«
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Skype