Giá trị cốt lõi

A.Mục Đích Hoạt Động
Chúng ta chuyên nghiệp trong lãnh vực xây dựng, đặc biệt là nhà cao tầng có chất lượng hàng đầu để phục vụ cho nhu cầu của thị trường.
Kết quả là, khách hàng sẽ tưởng thưởng chúng ta bằng doanh số và lợi nhuận tăng hàng năm. Nhờ đó, chúng ta và cộng đồng nơi chúng ta xây dựng cùng phát triển.

B.Các Giá Trị Cốt Lõi
Con người Hữu Mạnh: chúng ta tuyển những người có khả năng, tâm huyết. Chúng ta xây dựng công ty dựa trên tài sản quý giá nhất là con người và sự đoàn kết hợp tác là yếu tố quan trọng để mang lại thành công. Chúng ta tôn trọng khả năng của nhân viên, luôn đào tạo, định hướng phát triển cho nhân viên theo khả năng và theo định hướng của Công Ty.
Đạo đức kinh doanh: Chúng ta luôn đặt lên hàng đầu các giá trị nền tảng của chất lượng, sự trung thực và niềm tin vơí khách hàng thông qua các sản phẩm chúng ta đã và đang thực hiện. Chúng ta tôn trọng đồng nghiệp, đối tác, khách hàng và đối xử với họ theo cách mà chúng ta muốn được đối xử. Chúng ta luôn hướng đến những giá trị chuẩn mực nghề nhiệp cao nhất và làm việc với một thái độ thẳng thắn, liêm chính và tin tưởng.
Khát vọng chiến thắng: Chúng ta không tự thỏa mãn với những gì đã và đang có. Chúng ta khao khát vươn lên, liên tục cải tiến, liên tục hoàn thiện và chiến thắng trên thương trường. Chúng ta luôn hướng tới sự dẫn đầu trong lĩnh vực mà chúng ta làm.

C.Nguyên Tắc Hoạt Động
Chúng ta tôn trọng năng lực của tất cả nhân viên.
Lợi ích của Công Ty và Nhân Viên là không thể tách rời.
Sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau là phương châm làm việc của chúng ta.
Sáng tạo không ngừng là nền tảng của sự thành công.
Chúng ta luôn định hướng và tập trung có chiến lược vào công việc.

Back Top
facebook-hide
x
HỖ TRỢ khách hàng«
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Skype